Sosyal Sorumluluk Politikası

Anasayfa  /  Kurumsal  /  Sosyal Sorumluluk Politikası

Sosyal Sorumluluk Politikası
Sosyal Sorumluluk Politikası

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Kurumsal kültürümüzün yapı taşları olan değerlerimiz ile tüm faaliyetlerimizde çalışanlarımıza, topluma, çevreye karşı sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi temel yönetim anlayışımız olarak benimseriz.

Sürdürülebilir büyüme ile yüksek kaliteli ve yaratıcı ürünler, çözümler ve hizmetler sunarak müşterilerimizin rekabet gücünü arttırmak için temel değerimizin insan kaynaklarımız olduğuna inanırız.

İnsan hakları ve küresel ilkeler çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz, tüm ülkelerin yasalarına uygun olarak tüm çalışanlarımızın özlük haklarını tam olarak yerine getiririz.

Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratmak için İş Sağlığı ve Güvenliği politikamız kapsamında tüm faaliyetlerimizi yönlendiririz.

 İnsancıl, cana yakın ve mütevazi yaklaşımımız ile çalışanlarında birbirlerine karşı davranışlarını bu yönde teşvik ederiz.

Takım çalışmasını ve iş birliğini destekler; çalışkan, disiplinli, titiz ve sabırlı olmayı özendiririz.

Kurum içinde ve kurumsal olarak gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde; çalışanlarımıza dürüst ve adil davranır, dil, ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep, siyasi düşünce, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.

Çalışanlarımızın ‘’ Sağlıklarının Korunması için ‘’ faaliyetlerimiz kapsamında gereken tüm önlemleri alır, sağlıklı yaşam programları gerçekleştirerek katılımı destekleriz. Tüm faaliyetlerimizin çevresel gerekliliklerini, Çevre Politikamız kapsamında en üst düzeyde gerçekleştiririz.

Çevresel konularda yasal yükümlülüklerin de üzerinde bir hassasiyet bilinci ile çalışmalarımızı yönlendiririz. Çevresel etkilerin azaltılmasını, enerji ve doğal kaynakların korunmasını; ürün ve proses tasarımlarımızda, gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde önceliğimiz ve sürdürülebilir bir dünya için en önemli görevlerimizden birisi olarak kabul ederiz.

Sosyal Sorumluluğumuz çerçevesinde; yukarıda belirtilen ilkelerimizin eksiksiz olarak uygulanması tüm çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş birliği içinde olduğumuz tüm kurum ve kuruluşlardan beklentimiz ve öncelikli iş hedefimizdir.

GENEL MÜDÜR

UĞRAŞ KOCA

Top