Tedarikçi Bilgi Gizliliği

Anasayfa  /  Kurumsal  /  Tedarikçi Bilgi Gizliliği

Tedarikçi Bilgi Gizliliği
Tedarikçi Bilgi Gizliliği

                                                                                         

Tedarikçi Gizlilik Sözleşmesi Taraflar: Firma: Şirket: DÜŞLERSAN METAL A.Ş 75. Yıl OSB Mah. 2004.Cad. No:3 Eskişehir – Türkiye Web Sitesi: www.duslersan.com Telefon: +90 (549) 338 00 81Tedarikçi: Şirket: ………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………

Web Sitesi : ……………………………………………………………

Telefon : …………………………………………………………………

İlgili Kişi : ……………………………………………………………….

Bu sözleşme DÜŞLERSAN METAL A.Ş işletmemize ait Gizli bilgilerin ve Ülkemizde uygulanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve GDPR (General Data Protection Regulation) Kapsamında kişisel verilerin korunması amacı ile hazırlanmıştır. Bu sözleşme yukarıda unvanı ve açık adresi verilen tedarikçi ile firmamız arasındaki ticari faaliyetlerimiz kapsamında paylaşılan aşağıdaki kişisel ve gizli bilgilerin korunması hakkında firmalarımız arasındaki sözleşmeye ek olarak hazırlanmıştır. Gizlilik sözleşmesi ana sözleşmenin ayrılmaz eki olarak kabul edilir ve ana sözleşme maddelerindeki ticari hukukumuz çerçevesinde sözleşme sonlandıktan sonra da aşağıdaki kurallar, bilgi gizliliği ve kişisel verilerin korunmasına dair hükümler devam eder. Anlaşmazlık ve ihtilaf durumlarda Sakarya İcra daireleri ve mahkemeleri yetkilidir.

1 – Gizli Bilgi: Taraflar arasındaki ticari ilişkinin kurulması amacıyla yapılan görüşmeler ve kurulan ticari ilişkinin devamı sırasında; herhangi bir şekilde öğrenecekleri Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler, Ticari Veriler, Mali Veriler, Teknik Veriler yâda da benzeri konularda sözlü, yazılı veya manyetik ortamda veya herhangi bir şekilde iletilen, şirketlerimiz arasında paylaşılan her türlü bilgi, Gizli Bilgiler olarak (“Gizli bilgi”) kabul edilir.

2 – Taraflar: Tarafların kendileri şahsi ya da tüzel kişilikleri, adına çalışan diğer üçüncü taraf firmalar, firma çalışanları, acenteleri, servisleri, taşeronları ve sözleşme kapsamında ilgili ticari ilişkiye dâhil diğer tüm gerçek ya da tüzel kişilikleri ifade eder.

3.- Yükümlülükler Tedarikçi, Firma tarafından kendisine açıklanan çalışma şartları ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetin sağlanabilmesi açısından belirlenen kısıtlı Gizli Bilgiyi veya Kişisel veriyi;

1. Gizlilik esaslarına uygun hareket ederek büyük bir gizlilik içinde korumayı,

2. Doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı,

 3. Tedarikçi, Firma’nın iş bu sözleşme konusu bilgileri iadesine ilişkin yazılı talebinin eline ulaşması durumunda elinde ve kontrolünde bulunan tüm gizli bilgileri ve Kişisel verileri, tüm kayıt ortamlarından ve fiziksel ortamlardan, bu bilgilere ait suret ve kopyaları iade edeceğini ve fiziken iade edilmesi söz konusu olmayan elindeki bütün bilgi ve notları tüm kopyaları ile birlikte imha edeceğini, 4. Kişisel veri barındıran içerik ve verileri Dropbox, Rapidshare, WeTransfer, GDrive, YDrive, SkyDrive vb. internet üzerinden depolama ve transfer alanları ile servisler üzerinden paylaşmayacağını, yayınlamayacağını,

5. Anlaşma ve çalışma süresi boyunca herhangi bir bilgi güvenliği ihlal olayı ile karşılaşılması durumunda uygun iletişim kanallarını (telefon, e-posta) kullanarak durumu Firma’nın Bilgi Güvenliği Yöneticisine ve/veya ilgili birim yöneticisine vakit kaybetmeden yazılı olarak kapsamlı şekilde haber vereceğini,

6. Yapılan iş veya projelerle ilgili bilgi, belge, firma ismi, unvanı ve firmalarla ilgili sair bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle sadece kendisinin ve işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken çalışanlarının, alt çalışanlarının ve danışmanlarının işi gereği bilmesi gerektiği kadarını bileceklerini, bu bilgi ve belgelerin hiç bir şekilde Firma’nın yazılı izni olmaksızın gerçek ve/veya tüzel Üçüncü kişi ve kurumlara çalışma amaçları dışında verilmeyeceğini, açıklanmayacağını, bir kopyasının saklanmayacağını ve Kişisel bilgi ile gizli bilgilerin korunmasına yönelik her türlü fiziki ve elektronik tedbirin alınacağını,

7. Tedarikçi, GDPR ve 6698 Sayılı Kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde kendi çalışanlarının veya her ne şekilde olursa olsun kendileri adına iş yapanların bu kapsamda iş ilişkisi sona erse de Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel verilerin korunmasına yönelik hükümler belirsiz süreye tabi olup, Gizli Bilgilerin ve Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin hükümlerin süresiz yürürlükte kalacağını taahhüt ve beyan eder. Tedarikçi sıfatı ile, DÜŞLERSAN METAL A.Ş ile aramızda düzenlenen iş bu gizlilik sözleşmesini okuyup, anladığımızı, ticari faaliyetinizde görev alan firmamız çalışanlarına ait kişisel verilerin ticari faaliyetinizin yürütülmesi amacı ile işleneceğini çalışanlarımıza bildirerek açık rıza gerekli durumlarda açık rızalarının alınmasından sorumlu olduğumuzu, ticari faaliyetimiz doğrultusunda yukarıda açılanan yükümlülüklerden sorumlu olduğumuzu, ana sözleşmede ve gizlilik sözleşmesindeki tüm maddelere uygun davranacağımızı, uyulmaması halinde doğacak kanuni yükümlülükleri ve yaptırımları peşinen kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz. ……/….../201….. Tedarikçi Adına Firma Adına Ad Soyad, Şirket Kaşesi, İmza Ad Soyad, Şirket Kaşesi, İmza

Top